Jêsus đang ở nơi đây (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Jêsus đang ở nơi đây"

Bài nhạc lấy từ Album "Je-sus tình yêu của tôi"

keyboard - Thanh Hà. Moscow 2000.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Cùng bài hát này nhưng phiên bản phối khí mới

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

 

JÊSUS ĐANG Ở NƠI ĐÂY

Jêsus đang ở nơi đây, Jêsus đang ở nơi đây
Ngài đầy quyền năng để thứ tha hết mọi lỗi lầm
Ngài đầy quyền năng đề cứu chữa hết mọi tật bệnh
Ngài đầy quyền năng để cứu thoát khỏi mọi lo sợ
Jê sus đang ở nơi đây!

 

Jesus-tinh-yeu-cua-toi

 

Jesus-tinh-yeu-cua-toi-b© 1999-2017 Tinlanh.Ru