Ngài chính là chốn nương thân (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Ngài chính là chốn nương thân" - "You Are The Hiding Place"

Bài nhạc lấy từ Album "Hồn ngợi khen Chúa"

keyboard - Thanh Hà. Moscow 2000.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Và một phương án khác: Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

Bản quyền thuộc về Hội thánh "Tin lành Mát-xcơ-va".

 

 

 

Ngài chính là chốn nương thân

Ngài chính là chốn nương thân.
Ngài vẫn thường đến bên con vỗ về
với lời hát ru êm khi lòng tràn ngập bao kinh hãi.
Lòng cậy tin nơi Chúa. Quyết tin Ngài mãi thôi.
Mỗi khi mềm yếu con nên mạnh trong sức thiêng nơi Chúa ban.

 

Hon-ngoi-khen-Chua

 

Hon-ngoi-khen-Chua_b© 1999-2017 Tinlanh.Ru