Aba ! Chúa trên cao (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Aba ! Chúa trên cao"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

 

Aba ! Chúa trên cao, vâng chúng con yêu Cha .
Tôn cao Danh Cha trên cả thế gian.
Nguyện vương quốc của Cha đến trong tiếng chúc tôn.
Là con Chúa yêu, cùng truyền ra công tác Cha.
Toàn năng thay là Chúa, Đấng - chúng con tôn vinh:
Đã có hiện có - và còn vĩnh cửu !
Toàn năng thay là Chúa, Đấng - chúng con tôn vinh:
Chính Chúa cai trị vĩnh cửu !© 1999-2017 Tinlanh.Ru