Bàn tay mang dấu đinh (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Bàn tay mang dấu đinh"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát


 

1. Bạn thân mến! đừng ngã lòng khi giông tố nổi lên, bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh...
Bạn thân mến! đừng thất vọng khi đau đớn chất thêm, bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đinh...( ĐK )


Điệp khúc:     Đi trên lối những nẻo đường gió mưa, hãy lấy tay bạn đặt trong tay Chúa. Ngài đưa dắt đời sống bạn vượt mọi cơn nguy khó. Hãy bước đi, cầm tay Chúa đừng lo.


2. Bạn thân mến! đừng run sợ khi muôn phía tối đen, bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh...Bạn thân mến! đừng nghi ngờ khi thử thách đảo điên, bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đinh...( ĐK )


3. Bạn thân mến! đừng vấp phạm khi sao xuyến đức tin, bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh...Bạn thân mến! đừng yếu mềm khi cám dỗ đến bên, bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đinh...( ĐK )


4. Bạn thân mến đừng kiếm tìm vinh hoa chốn thế gian, bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh...Bạn thân mến dừng nương dựa vào trần thế tối tăm, bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đinh...( ĐK )

Bàn tay mang dấu đinh

1. Bạn thân mến! đừng ngã lòng khi giông tố nổi lên, bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh...
Bạn thân mến! đừng thất vọng khi đau đớn chất thêm, bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đinh...( ĐK )

Điệp khúc: Đi trên lối những nẻo đường gió mưa, hãy lấy tay bạn đặt trong tay Chúa. Ngài đưa dắt đời sống bạn vượt mọi cơn nguy khó. Hãy bước đi, cầm tay Chúa đừng lo.

2. Bạn thân mến! đừng run sợ khi muôn phía tối đen, bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh...Bạn thân mến! đừng nghi ngờ khi thử thách đảo điên, bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đinh...( ĐK )

3. Bạn thân mến! đừng vấp phạm khi sao xuyến đức tin, bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh...Bạn thân mến! đừng yếu mềm khi cám dỗ đến bên, bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đinh...( ĐK )

4. Bạn thân mến đừng kiếm tìm vinh hoa chốn thế gian, bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh...Bạn thân mến dừng nương dựa vào trần thế tối tăm, bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đinh...( ĐK )© 1999-2017 Tinlanh.Ru