Càng thêm hơn (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Càng thêm hơn"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Càng thêm hơn từ Ngài, luôn luôn hơn!
Càng thêm hơn như lòng Ngài, luôn luôn hơn!
Càng hiểu hơn trong Lời Ngài,
Càng tiến hơn trong công việc của Ngài.
Chúa ơi! luôn luôn hơn! Càng thêm hơn...
Chúa chính là Cha - yêu thương mọi con trìu mến.
Ngài là người Cha - luôn luôn thấy nỗi khát khao.
Chẳng ai và không - không ai sánh cùng Chúa! Hỡi Ngài!
Chúa tỏ bày ra, Chúa luôn người bạn thành tín,
Và Ngài rõ hết - bao ước muốn của trái tim.
Hãy cho thêm, Chúa ơi, luôn luôn hơn !



© 1999-2017 Tinlanh.Ru