Chiên Con được tôn làm Vua (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Chiên Con được tôn làm Vua"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

 

Chúa là Đấng được tôn làm Vua
Là Chúa giàu có cai trị công chính
Chúa là Đấng được tôn làm Vua
Lời Chúa nâng đỡ tất cả trái đất
Chúa ngự vinh hiển, vua cai trị trong năng quyền lớn lao.

Chính Cha là Vua trên cả đất trời.

Một mình Ngài là Vua.

Một Je-sus là Chúa!© 1999-2017 Tinlanh.Ru