Chúa phán: Đã xong rồi! (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Chúa phán: Đã xong rồi!"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát


Chúa phán: Đã xong rồi!

Chiến thắng Chúa đã giành

Sa-tan kia đã thất trận

Sự chết ấy nay bị diệt tan

Chúa ta là Jê-sus

Ô, Ha-le-lu-ja

Vua trên muôn Vua

Ngôi vinh hiển hằng còn đời đời!


Jê-sus là Cứu Chúa!

Jê-sus là Cứu Chúa!

Jê-sus là Cứu Chúa!

Jê-sus là Cứu Chúa!

Jê-sus là Cứu Chúa!

Jê-sus là Cứu Chúa!

Khắp đất hãy mau tôn vinh Ngài!© 1999-2017 Tinlanh.Ru