Hãy động chạm con (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Hãy động chạm con"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Lời tiếng Việt - Quốc Hùng.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Hãy động chạm con

Con khát khao Ngài
Tựa như miếng đất khô cần nước
Hãy động chạm vào
Thổi bùng lên trong con lửa thiêng


Cuộc sống nếu thiếu vắng Ngài
Con sẽ không sống nổi đâu
Vì con mong muốn đời đời
Ở với Chúa trên thiên đàng – Je-sus !© 1999-2017 Tinlanh.Ru