Đổi thay con, Chúa ơi (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Đổi thay con, Chúa ơi"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Đổi thay con, Chúa ơi

Đổi thay con, Chúa ơi

Để tâm linh trắng trong

Đổi thay con, Chúa ơi

Cho con được giống Ngài

Bàn tay Cha nắn lên

Chúng con giống Ngài

Dạy con theo ý Cha

Để thiết tha cầu xin© 1999-2017 Tinlanh.Ru