Dòng huyết Chúa rửa hồn con trong trắng (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Dòng huyết Chúa rửa hồn con trong trắng"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Lời tiếng Việt - Quốc Hùng.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Dòng huyết Chúa rửa hồn con trong trắng


Dòng huyết Chúa rửa hồn con trong trắng

Dòng huyết Chúa đập tan xiềng xích đã trói con

Và Chúa đã quăng xa mọi tội lỗi của con xưa

Như phương đông xa cách phương tây


Dòng huyết Chúa trả giá cho tội lỗi

Dòng huyết Chúa đã cứu rỗi muôn dân

Để cho con hôm nay tự do đến nơi chí thánh Ngài

Và thờ lạy Chúa yêu thương, Chúa thánh vĩnh hằng


Jê-sus, Đấng chí thánh công bình

Làm con nên giống Chúa

Chúa ơi con thiết tha cầu xin© 1999-2017 Tinlanh.Ru