GIÊHÔVA-DIRÊ (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "GIÊHÔVA-DIRÊ"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

GIÊHÔVA-DIRÊ


GIÊHÔVA-DIRÊ

Đấng hằng cung cấp phước ân thiêng liêng Ngài đầy dư cho tôi, cho tôi,
GIÊHÔVA-DIRÊ

Đấng hằng cung cấp phước ân thiêng liêng Ngài đầy dư
Chính Chúa Đấng đáp ứng nhu cầu của tôi.
Tùy thuộc vào nguồn ơn phước ở nơi hiển vinh
Cha luôn ban thiên sứ ở bên tôi mỗi ngày.
GIÊHÔVA-DIRÊ  lo liệu thay cho tôi, cho tôi
GIÊHÔVA-DIRÊ  lo liệu thay !© 1999-2017 Tinlanh.Ru