Giê-xu ban ánh sáng và tình yêu (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Giê-xu ban ánh sáng và tình yêu"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Giê-xu ban ánh sáng và tình yêu


Giê-xu ban ánh sáng và tình yêu.

Giê~xu ban sức sống và niềm vui.

Ngài dẫn dắt con đi trong bình an.

Con nương cậy Chúa,


1. Lòng con vui sướng cất tiếng ca reo mừng.

Vui sướng cất tiếng ca reo mừng, tạ ơn Cha.

Hân hoan chúc tán Danh Ngài.


2. Giờ con giơ đôi tay lên cao.

Cất tiếng hát của tâm linh, tạ ơn Cha,

Hân hoan chúc tán Danh Ngài.© 1999-2017 Tinlanh.Ru