Giê-xu chúng con mến yêu (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Giê-xu chúng con mến yêu"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Giê-xu chúng con mến yêu (C 4/4)


Giê-xu, chúng con mến yêu, tôn vinh và chiêm ngữơng Chúa.

Tôn vinh danh Giê-xu khắp trên mọi nơi.

Tôn vinh danh Giê-xu! Vinh thay danh Giê-xu!

Chúc tán danh Giê-xu khắp trên mọi nơi.© 1999-2017 Tinlanh.Ru