Jê-sus con khát khao Ngài (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Jê-sus con khát khao Ngài"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Jê-sus con khát khao Ngài!

 

Jê-sus con khát khao Ngài!

Nguyện Cha đến đầy dẫy trong con!

Chẳng có ai làm con thoả lòng.

Chỉ bởi Cha đầy dẫy tâm này.

Lòng con mong thêm nữa nơi Ngài!


(Lòng con mong được nữa nơi Cha!

Lòng con mong được nữa nơi Cha!

Hoàn toàn không tìm kiếm nơi nào, chỉ mong từ Cha!) x2 lần

... thêm từ Ngài !© 1999-2017 Tinlanh.Ru