Giê-xu - Ngài là ánh sáng tuyệt vời (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Giê-xu - Ngài là ánh sáng tuyệt vời"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Giê-xu - Ngài là ánh sáng tuyệt vời. (D 4/4)


1. Giê-xu - Ngài là ánh sáng tuyệt vời.

Giê-xu - Ngài đẹp nhất muôn đời.

Lòng này nguyện tôn cao Danh Cứu Chúa trên muôn muôn danh.

Đấng con tôn thờ. Ha-lê-lu-gia!


2. Giê-xu - Ngài là ánh sáng tuyệt vời.

Giê-xu - Ngài đẹp nhất muôn đời.

Lòng này nguyện tôn cao Danh Cứu Chúa trên muôn muôn danh.

Đấng con tôn thờ. Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!© 1999-2017 Tinlanh.Ru