Giê-xu, tôn Cha muôn đời (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Giê-xu, tôn Cha muôn đời"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Giê-xu, tôn Cha muôn đời. (4/4)


Giê-xu, tôn Cha muôn đời.

Ngài là Hoàng Vương kính trọng.

Hiện thân đây, giữa chúng con một lòng,

cất tiếng hát khen và tôn vinh.

Cho con dâng lên nơi Cha đời đời.

Thờ phượng chính Cha, Chúa của vũ trụ.

Thờ phượng chính Cha, Chúa của muôn loài.

Mời Cha đến đây, ngự chính lòng này.



© 1999-2017 Tinlanh.Ru