Giê - xu. Thánh khiết thay là Đấng được xức dầu (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Giê - xu. Thánh khiết thay là Đấng được xức dầu"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Giê - xu. Thánh khiết thay là Đấng được xức dầu!

(Philíp 2:9; Thi. 119: 103,105) E 4/4


1. Giê - xu. Giê - xu.

Thánh khiết thay là Đấng được xức dầu: Giê-xu!

Giê - xu. Giê - xu.

Đã sống lại, Ngài đã thăng thiên: Giê-xu!

 

ĐK.

Danh Chúa như mật ngọt dịu dàng mến yêu.

Tươi mát như nước nguồn từ nơi Thần Ngài.

Lời Chúa sáng soi như ngọn đèn dẫn lối,

Giê-xu, con yêu Ngài, lòng mến yêu.


2. Giê - xu. Giê - xu.

Thánh khiết thay là Đấng được xức dầu: Giê-xu.

Giê - xu. Giê - xu,

Đã sống lại, Ngài đã thăng thiên: Giê-xu© 1999-2017 Tinlanh.Ru