Thánh Linh ơi, mời Ngài đến nơi đây (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Thánh Linh ơi, mời Ngài đến nơi đây"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

 

Thánh Linh ơi, mời Ngài đến nơi đây (F 4/4)


1. Thánh Linh ơi, mời Ngài đến nơi đây.

Thánh Linh ơi, lòng con vẫn ngước mong chờ Ngài!

Ngài hằng muốn ở trong con, dìu dắt con trong mọi lúc gian nguy.

Giờ con dâng đôi tay này, và con dâng trái tim này,

và con dâng lời ca lên Chúa yêu thương đời đời.


2. Thánh Linh ơi, mời Ngài đến nơi đây.

Thánh Linh ơi, lòng con vẫn ngước mong chờ Ngài!

Và con muốn tôn vinh Chúa, hòa tiếng ca ngợi cùng với bao người.

Giờ con dâng đôi tay này, và con dâng trái tim này,

và con dâng lời ca lên Chúa yêu thương đời đời.© 1999-2017 Tinlanh.Ru