Cần nhạc đệm cho bài hát Hôsana - Thi thiên 130

Thật là tuyệt vời khi phát hiện ra website này, mang tinh thần phục vụ, tôi cảm ơn website này đã cung cấp phần nhạc đệm cho Hội thánh hát, thật là điều ích lợi thay.

 

Xin tiếp tục phát huy ân tứ Chúa ban, chúng tôi đang cần nhạc đệm cho bài hát Hô Sa Na - Thi Thiên 130 với lời khởi đầu bài hát như sau : Từ sâu thẳm này, con cất tiếng gọi lên, Chúa ơi ....

 

Chúng tôi chờ đợi bài đệm này để tập múa tôn vinh Chúa,

 

Nguyện xin Chúa ban phước lành cho diễn đàn này,

 

Tạ Ơn Đức Chúa Trời, Ngài thật tốt lành© 1999-2017 Tinlanh.Ru