Mùa gặt (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Mùa gặt"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Mùa gặt


Nào mau tiến  bước, đến gánh lúa Đức Chúa Trời;

nhìn xem, hãy nhướng mắt, Lúa đã chín tới!

Mùa nay đã chín, hãy mau đến nơi ruộng đồng,

cùng nhau cất hết những sinh-linh ngập đầy kho Cha.


Nào ai gieo trong nước mắt,

sẽ gánh lúa cách vui mừng:

Chẳng luống công trở về lời  Ngài ban phát!

Quăng hôm nay tấm lưới,

đánh lưới kéo hết những con người,

giờ hưng phấn đã bắt đầu:

bằng linh Cha quyền năng.

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru