Ngài là Chúa, Đấng đã dựng nên vũ trụ (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Ngài là Chúa, Đấng đã dựng nên vũ trụ"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Ngài là Chúa, Đấng đã dựng nên vũ trụ


1. Ngài là Chúa, Đấng đã dựng nên vũ trụ
Nhờ danh Chúa ma quỉ ắt phải thối lui,
Nương nhờ nơi Chúa bước đi mạnh mẽ không thôi,
Ngài là Vua!


Điệp khúc
Lạy Cha, Chúa luôn đắc thắng huy hoàng,
Lạy Cha vinh quang rạng ngời
Quyền bính dưới đất trên trời đều thuộc Ngài
ngài chiến thắng ma quyền bởi Chúa Cha là ... Chúa >


2. Ngài là Chúa, Đấng đã dựng nên vũ trụ
Nhờ danh Chúa ma quỉ ắt phải thối lui,
Nương nhờ nơi Chúa bước đi mạnh mẽ không thôi,
Ngài là Vua!  Ngài là Vua, Ngài là Vua! (kết thúc)

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru