Nhà Cha thiêng liêng con đến (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Nhà Cha thiêng liêng con đến"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Nhà Cha thiêng liêng con đến


Nhà Cha thiêng liêng con đến,
khúc hát tri ân vang tâm hồn.
Nhà Cha thiêng liêng con đến xướng ca.
Ngày hôm nay tâm con tươi mới,
chính Chúa Cha ban tặng,
Tâm con hân hoan bởi Cha ban cho niềm vui.


Điệp khúc
Giê-xu ban câu hát! Giê-xu cho vui mừng!
lòng con hân hoan bởi Cha ban lòng tươi mới!
Giê-xu ban câu hát! Giê-xu cho vui mừng!
Lòng con hân hoan bởi Cha ban cho niềm vui.

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru