Thánh Linh Chúa ngự trên ta (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Thánh Linh Chúa ngự trên ta"

Lời Việt: Quốc Hùng - dịch từ tiếng Nga.

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Thánh Linh Chúa ngự trên ta


1. Thánh Linh Chúa ngự trên ta
Thánh Linh Chúa ngự trên ta
Thần Linh Chúa ngự trên ta
Chúa đã xức dầu ta !


Thánh Linh Chúa ngự trên ta
Thánh Linh Chúa ngự trên ta
Thần Linh Chúa ngự trên ta
Ở trên tôi và anh !


2. Ta mang Tin lành khắp nơi
Ta mang Tin lành khắp nơi
Hàn gắn hết mọi vết thương
Cho kẻ tù được tha!

Sáng mắt bao kẻ tối tăm
Phước Chúa cho kẻ khốn cùng
Thần Linh Chúa ngự trên ta
Ở trên tôi và anh !

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru