Thánh thay! (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Thánh thay!"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Thánh thay!


Thánh thay! Thánh thay! Thánh thay!
Đức Giê-hô-va vạn quân.
Thánh thay! Thánh thay! Thánh thay!
Đức Giê-hô-va vạn quân.

Muôn nơi ngập tràn vinh quang Thánh Chúa.
Muôn nơi ngập tràn vinh quang Thánh Chúa,
Muôn nơi ngập tràn vinh quang Thánh Chúa.
Vinh quang Giê-hô-va!

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru