Thập tự xưa (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Thập tự xưa"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Thập tự xưa


1. Thập tự xưa sừng sững cao Dựng tận trên sườn núi xa
Như tiêu biểu cho muôn sầu khổ sỉ nhục.
Lòng tôi yêu thập giá xưa, Nơi Vua vinh diệu chí cao,
Thay nhân thế hư hoại chết cách đau thương.

Điệp khúc

Lòng tôi say mê bóng dáng thập tự xưa
Vui lòng đầu phục tận hiến cả cuộc đời.
Lòng ôm ấp mối quyến luyến với thập tự
Sẽ biến nên mão vinh diệu cho chính tôi.

2. Thập tự xưa hình xấu xa, Toàn trần gian đều mỉa mai,
Nhưng thu hút tôi bằng tình yêu âm thầm,
Vì Chiên con từ Chúa Cha, Rời trời cao đầy hiển vinh,
Mang gian ác đau buồn ở Gô-gô-tha.  

3. Thập tự xưa lạ thưở xưa, Chìm ngập trong dòng huyết thiêng
Nhưng tôi thấy vẻ đẹp tuyệt đối cao trọng.
Vì tại trên thập giá xưa, Giê-xu yên lặng khổ đau,
Đem tha thứ nguyên lành đến cho chính tôi.

4. Từ nay trung thành mãi luôn, Phục tại chân thập giá xưa,
Vui mang hết bao điều nhục nhã khinh bạc.
Ngày tương lai bừng sáng tươi, Giê-xu kêu gọi chính tôi,
Hân hoan sống trong nguồn ánh sáng vinh quang.

 

Lời tiếng Anh:

 

A         A7            D           B7
On a hill far away stood an old rugged cross,
E          E7           A
The emblem of suff'ring and shame;
A             A7               D          B7
And I love that old cross where the dearest and best
E             E7          A
For a world of lost sinners was slain.


E          E7          A
So I'll cherish the old rugged cross.
D                       A
Till my trophies at last I lay down;
A                       D
I will cling to the old rugged cross,
A               E         A
And exchange it some day for a crown.

Oh that old rugged cross, so despised by the world.
Has a wondrous attraction for me,
For the dear Lamb of God left His glory above,
To bear it to dark cavalry.

In the old rugged cross, stained with blood so divine,
A wondrous beauty I see.
For 'twas on that old cross Jesus suffered and died
To pardon and sanctify me.

To the old rugged cross, I will ever be true,
Its shame and reproach gladly bear,
Then He'll call on some day to my home far away,
Where His glory forever I'll share.


 

A     A7      D      B7 
On a hill far away stood an old rugged cross,
E E7 A
The emblem of suff'ring and shame;
A A7 D B7
And I love that old cross where the dearest and best
E E7 A
For a world of lost sinners was slain.


E E7 A
So I'll cherish the old rugged cross.
D A
Till my trophies at last I lay down;
A D
I will cling to the old rugged cross,
A E A
And exchange it some day for a crown.

Oh that old rugged cross, so despised by the world.
Has a wondrous attraction for me,
For the dear Lamb of God left His glory above,
To bear it to dark cavalry.

In the old rugged cross, stained with blood so divine,
A wondrous beauty I see.
For 'twas on that old cross Jesus suffered and died
To pardon and sanctify me.

To the old rugged cross, I will ever be true,
Its shame and reproach gladly bear,
Then He'll call on some day to my home far away,
Where His glory forever I'll share.
DRAG
E7
VARIATION
DRAG
B7
VARIATION
DRAG
A7
VARIATION
DRAG
D
VARIATION
DRAG
A
VARIATION
DRAG
E


© 1999-2017 Tinlanh.Ru