Tình yêu cao cả (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Tình yêu cao cả"

Tác giả: Pham Tuấn Hùng

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Tình yêu cao cả


Tôi muốn viết một bài ca, về tình yêu Lớn.
Vì lòng Chúa yêu thương tội nhân, đã hy sinh.
Ngài đã đến trần gian để ban sự sống.
Ngài đã chết thay tôi trên thập tự

Tình yêu vô biên, lạ thay Chúa dành cho tôi với bạn
Và Ngài đến thế giới bao đau thương để cứu vớt tôi
Tình yêu cao sâu, đậm thay phó thân cứu bạn…hiền
Thật hạnh phúc có Chúa luôn bên tôi hằng mỗi ngày

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru