Trọn đời tôi dâng lên Thiên Chúa (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Trọn đời tôi dâng lên Thiên Chúa"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Trọn đời tôi dâng lên Thiên Chúa


Trọn đời tôi dâng lên Thiên Chúa,
Cảm tạ Chúa nhân từ,
tôi hát lên giống như Đa-Vít xưa.

Trọn đời tôi dâng lên Thiên Chúa,
Cảm tạ Chúa nhân từ,
tôi hát lên giống như Đa-Vít xưa.


Tôi sẽ hát, tôi ngợi ca!
Hát ca ngợi Chúa tôi yêu kính.
Tôi sẽ hát, tôi ngợi ca!
Hát ca ngợi Chúa tôi nhân từ!

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru