Trong Cha là sự sống tôi (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Trong Cha là sự sống tôi"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Trong Cha là sự sống tôi


Trong Cha là... sự sống tôi.
Trong Cha là sức mới tôi.
Trong Cha là niềm hy vọng,
trong Chúa, hỡi Cha!

Trong Cha là sự sống tôi,
trong Cha là sức mới tôi.
Trong Cha là niềm hy vọng,
trong Chúa, hỡi Cha!


Điệp khúc

Con tôn vinh Cha với tất cả sức lực.
Con tôn vinh Cha với tất cả đời sống.
Với tất cả tâm sức, với tất cả đời sống.
Tất cả hy vọng con từ nơi Chúa !

Trong Cha là... sự sống tôi.
Trong Cha là sức mới tôi.
Trong Cha là niềm hy vọng,
trong Chúa, hỡi Cha!

Trong Cha là sự sống tôi,
trong Cha là sức mới tôi.
Trong Cha là niềm hy vọng,
trong Chúa, hỡi Cha!
Trong Chúa, hỡi Chúa - Chỉ trong Cha !

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru