Bài hát - Jê-sus đã sống lại rồi

Article Index

Gie-xu da song lai roiNhạc và lời: Nguyễn Duy Trung

Hòa âm: David Đông

Ca sĩ: Tuyết Mai

Video clip by Timothy Trung Nguyen

Thực hiện: trang facebook Bạn Hữu Âm Nhạc

Dưới đây là videoclip, sheet nhạc và lời của bài hát

Gie xu da song lai roi p1Gie xu da song lai roi p2
Nếu cần bài hát karaoke chỉ có nhạc nền - xin mở trang kế tiếp© 1999-2017 Tinlanh.Ru