Bài hát - Dòng huyết tha tội

Article Index

Dong huyet tha toi

Trình bày Ca sĩ: Trần Đình Tú feat. Isaac Thái.

Sáng tác: Bùi Trung Nhơn

Hòa Âm và Master: Daniel Thái.

Ghi âm tại NISSI STUDIO.

Videoclip: Timothy Trung Nguyen - Bạn hữu Âm nhạc

"... Chúa đã chết cho tôi được ơn cứu, huyết báu đã buông tha sạch tội ô. Chúa Đắc thắng tử thần để tôi sống với Ngài mãi muôn đời..."

Dưới đây là videoclip, sheet nhạc và lời bài hát

Dong huyet tha toi p1

Dong huyet tha toi p2

Nếu cần bài hát karaoke chỉ có nhạc nền - xin mở trang kế tiếp© 1999-2017 Tinlanh.Ru