Giới thiệu bài hát - Cảm tạ Chúa 40 năm qua

Cam ta Chua 40 nam quaNhạc và lời: MS Nguyễn Duy Trung

Hòa âm: Lê Tú

Trình bày: Kim Nguyen, Trang Nguyễn, Thiên Toại;

Thu âm tại How Productions

Video clip by Timothy Trung Nguyen

Ca khúc “CẢM TẠ CHÚA 40 NĂM ĐÃ QUA” được viết cho đại lễ kỷ niệm 40 năm Tin Lành của các HTTLVN tại hãi ngoại. Ca khúc viết cho ban hợp xướng 4 giọng.

 

 

Các Hội Thánh cần ca khúc nầy, xin emal về Mục sư Nguyễn Duy Trung : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Quý vị sẽ có

-Sheet nhạc PDF (4 giọng)
-Sound track (with out vocal backgorund)
-Sound track chọ từng giọng đễ tập
-Sound track with vocal background gồm giọng 2,3,4
-Video visual soundtrack (với lời chạy trên màn hình)

Giá của package nầy là: $30 US. Xin gởi money order về
Rev. Trung Nguyen
1155 Midland Ave. #215 Scarborough, ON. M1K 4H3, Canada

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru