Bài hát - Yêu Ngài hơn cả mọi điều

Yeu Ngai hon ca moi dieu

GIÊ-XU, YÊU NGÀI HƠN CẢ MỌI ĐIỀU
(NEVER LET YOU GO)
Sáng tác: Niko Njotorahardjo (Mục sư Hội thánh Indonesia)

Trình bày: Ca đoàn Hội thánh Tin lành Moskva. 9/2016.

Dưới đây là videoclip, sheet nhạc và lời bài hát

 

 

Yeu Ngai hon ca moi dieu

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru