Tình Yêu Thiên Chúa Dành Cho Tôi (video)

Tình Yêu Thiên Chúa Dành Cho Tôi - Thánh Ca Tin Lành -

Vietnamese Christian Music by KCYN

 

 

 

Phiên bản karaoke:

 

 


 

Lời bài hát:

 

Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi, cho những ai tìm kiếm Ngài.

Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi, mãi không đổi thay.

Nước mắt sẽ nên vui mừng, mọi đau đớn sẽ nên an lành,

tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho ai tin Ngài.

 

Chúa đã đến cho tôi niềm tin với bao hy vọng,

và Chúa đã xóa bao tội lỗi tôi.

Chúa đã đến cho tôi một tình yêu mãi không phai tàn,

và Chúa đã đến Ngài đổi mới đời tôi.

 

Thật tình yêu Chúa qúa lớn nào tôi có biết,

thật tình yêu Cứu Chúa quá lớn nào tôi có hay.

Bởi cớ sao Giê-xu Ngài gánh thay tội tôi. Thật tình yêu Chúa quá lớn nào ai ví sánh,

vì tội tôi Cứu Chúa đã đến chịu bao đớn đau

bởi cớ yêu thương tôi, Ngài đến đây vì tôi.

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru