Cuộc đời Chúa Jêsus (Phúc Âm Lu-ca - lời dịch mới)

Article Index

Các bạn thân mến, xin mời thưởng thức bộ phim dược dựng rất sát sao với sách Phúc Âm Lu-ca, cho nên rất hữu ích như là một minh họa sống động cho những gì chúng ta đọc trong Kinh thánh. Nếu có ai mới tin Chúa còn chưa quen đọc Kinh thánh, thì bộ phim này sẽ giúp bạn rất nhiều!

Phiên bản tiếng Việt này là đặc biệt vì được lồng tiếng Việt theo cách mới, cứ xem thử sẽ biết!!!

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru