Người què đứng dậy và đi

Người thanh niên này bị què quặt và không thể đi được trong suốt một năm trời đã được đứng dậy và bước đi trong danh của Chúa Jê-sus. Người bố đưa con mình đến dự buổi truyền giảng của Nhà truyền giảng Reinhard Bonnke và anh đã thấy bất chợt xương cốt chân mình trở nên cứng cáp và đứng dậy được mà đi! Jê-sus hằng sống!

 

 

 

 

P.S. Đề nghị bạn nào có thể dành chút thời gian dịch thoát ý những lời đối thoại trong video này và ghi xuống dưới trong mục nhận xét, để ai ko nghe được tiếng Anh có thể hiểu được. BĐH Tinlanh.Ru

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru