Nguồn trông cậy muôn đời (bài hát - video karaoke)

Bài hát dựa trên tinh thần Thi thiên 23. Nhạc đệm và lời của cũng chính bài hát này cũng đã được đăng trước đây trong phần mục music.

Nhạc và Lời: Trần Quốc Bảo

Người hát giới thiệu có nick là: dongdoimenhmong

Karafun by Thiên Khúc

 

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru