Lớn bấy duy Ngài (Video Karaoke)

Lớn bấy duy Ngài (How Great Thou Art) là một trong những bài Thánh ca được cả thế giới biết đến. Xin giới thiệu với các bạn phiên bản Karaoke. Cảm tạ Chúa vì những ca sĩ yêu mến Chúa đã cho chúng ta được thưởng thức bài hát này.

 

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru