Bất ngờ Ha-lê-lu-ja! (Flash mob)

Xin giới thiệu với các bạn một video mới xuất hiện trên mạng lưới, dành một sự bất ngờ lớn cho mọi người. Một quán ăn bỗng nhiên trở thành sân khấu của dàn đồng ca Hallelujah! Nếu một ngày nào đó, vào cùng một thời điểm, tất cả con cái Chúa Việt nam tại một thành phố lớn nào đó hẹn nhau cùng lớn tiếng ca Ha-lê-lu-ja, thì không biết sẽ thế nào nhỉ?


 

(sưu tầm trên mạng Internet)© 1999-2017 Tinlanh.Ru