Lời tiên tri ứng nghiệm (karaoke)

Sự giáng sinh của Chúa Jesus thật là diệu kì và đã được dự báo hàng trăm năm trước: “Nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai và đặt tên là Emmanuel . Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, Là Chúa bình an.”

Trình bày: Hagim

Karafun: Hồng Ân

 

Lyric: LỜI TIÊN TRI ỨNG NGHIỆM

 

1/ Lời tiên tri truyền phán, Thánh Kinh từng dự ngôn, rằng con Thánh sẽ giáng sinh ban cho hoà bình thoả vui, Ngài sẽ sống ở giữa với chúng ta tại trần gian. Emmanuel...Emmanuel.... Emmanuel...Emmanuel.

 

2/ Và dự ngôn còn báo Chúa vui lìa trời cao, Ngài mang gánh cứu thế giới đau thương và đầy đắng cay. Lạ lùng thay quyền phép, Chúa Đấng Mêsi công nghĩa. Emanuel... Emanuel... Emanuel... Emanuel.

 

Đk: Từ ngày Con Thánh Jêsus giáng sanh xuống trần gian, tình yêu Chúa đổi thay hàng triệu con tim. Thập tự giá Chúa đã đắng cay chịu bao đau đớn để cứu rỗi nhân loại.

 

3/ Tuyệt vời thay Lời Chúa hứa cho đời bình an, và hạnh phúc mãi đến cho những ai tìm cầu Chúa luôn. Lời tiên tri ngày ấy cũng vẫn lưu truyền thời nay. Emanuel... Emanuel... Emanuel... Emanuel.

 

ĐK: Từ ngày Con Thánh Jêsus giáng sanh xuống trần gian. Tình yêu Chúa đổi thay hàng triệu con tim. Thập tự giá Chúa đã đắng cay chịu bao đau đớn để cứu rỗi nhân loại. Lời tiên tri đã phán...(từ Kinh Thánh)... Mãi thiên thu không tàn...

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru