Ơn Chúa lòng ghi sâu (karaoke)

Give Thanks - Tác giả: Don Moen

trình bày: Tố Hà

Karafun: BlueRose

 

 

Lời bài hát:

Xin dâng Cha tạo ra muôn loài,

trái tim chân thành ghi ơn Ngài

Ơn Ngài không bao giờ nhạt phai dù tháng năm đổi thay

Hân hoan ca ngợi Vua trên trời,

đã ban Jêsus cho muôn người

Muôn người ăn năn về cùng Cha, tội lỗi xưa được tha...

Chúa khiến những kẻ yếu mạnh lên trong Chúa

Những kẻ khó được giàu ơn Chúa

Jêsus yêu thương ngày đêm dìu qua sương mưa

Chính chổ những kẻ khốn cùng được nương náu

Những kẻ vỡ lòng được yêu dấu

Trong tay Jêsus bình an chẳng vương lo âu

Cha ơi những ơn Chúa ban chúng con ghi sâu

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru