Bài ca đắc thắng (karaoke)

Thánh ca tôn vinh và thờ phượng
Ban nhạc Jehoshaphat© 1999-2017 Tinlanh.Ru