Hội thánh Moscow truyền giảng với Phạm Tuấn Hùng

Mời anh chị em xem đoạn video ngắn gọn đã quay trong buổi truyền giảng tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va cùng với nhạc sĩ ca sĩ Phạm Tuấn Hùng. Người quay và đăng tải lên mạng là mục sư Tery Young. Tại Hội thánh còn có đĩa DVD quay toàn bộ buổi nhóm.

 

 

.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru