Mừng Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va 9 tuổi!

Anh chị em thân mến,

Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va vừa 9 tuổi!

Tiền thân của Hội thánh chúng ta là Hội thánh Tin lành được thành lập trước đó vào tháng 9 năm 1994, lúc đó chúng tôi mới chỉ là một nhóm sinh viên mới tin nhận Chúa khao khát quyền năng Thánh linh để rao giảng Tin lành toàn vẹn của Đức Chúa Trời. Hội thánh ban đầu đó sinh ra giữa mùa phấn hưng tại nước Nga, đã là nơi xuất thân, là mái nhà đức tin và cũng là nơi huấn luyện cho nhiều tôi tớ Chúa, để sau khi quay về Việt nam hiện nay họ đang được Chúa đắc dụng trên cánh đồng cúa Ngài.

 

{becssg}stories/site/tintuc/thongbao/sn2009{/becssg}

 

 

Mùa thu năm 2000 khi bắt tay xây dựng nhóm tín hữu mới để thành hình Hội thánh ngày nay, trong lòng chúng tôi lúc đó chỉ có một ước mong gìn giữ và tiếp tục phát triển những gia sản đức tin quí báu của Hội thánh ban đầu đó. Để đi và dạy dỗ muôn dân, giảng Tin lành cứu rỗi cho mọi người, và dạy họ mọi điều mà Chúa đã truyền dạy các môn đồ.

Trong thời gian 9 năm vừa qua, chúng ta đã vượt qua biết bao nhiêu khó khăn và áp lực, để ngày hôm nay cùng với anh chị em con cái Chúa bốn phương được vui mừng chứng kiến sự phấn hưng cả ở quê hương cũng như trong cộng đồng người Việt chúng ta ở Mát-xcơ-va này. Chúa cũng đã cho Hội thánh Việt nam chúng ta được sát nhập với Hội thánh "Tin lành Mát-xcơ-va" - do chính những người thầy cũ của chúng tôi quay lại thủ đô nước Nga này và sáng lập ra cũng vào mùa thu năm 2000 đó.

Trong suốt thời gian vừa qua, nhiều anh chị em từ Hội thánh chúng ta đã quay về quê hương, hoặc chuyển đi đến những nơi khác nữa, về phần chúng ta thì được Chúa cho ở lại để xây dựng và phát triển đại gia đình niềm tin này cho thế hệ chúng ta, con cái chúng ta, cho những thế hệ người Việt sẽ còn đến nước Nga để học tập, công tác và sinh sống.

Mời anh chị em cùng đến và chia xẻ kỷ niệm trong buổi nhóm đặc biệt mừng sinh nhật Hội thánh!

Với những anh chị em bây giờ ở xa, xin cũng hãy hòa lòng cầu nguyện và chúc phước cho Hội thánh!

Chúc mừng 9 tuổi Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va!

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru