Con thuyền trong bão tố

Article Index

Anh chị em yêu quí,
206398_f260Chiếc thuyền trong cơn bão tố bất ngờ – đó là một hình ảnh minh họa rất rõ nét về đời sống con người khi khủng hoảng hoặc tai họa bất ngờ ập đến. Đó là khi hoàn cảnh xung quanh không chỉ gây áp lực đơn thuần, mà cảm giác như mọi sự xung quanh đều đảo lộn và nổi lên như chống phá lại chúng ta.
Nước trước kia nâng đỡ cho thuyền nổi và ngoan ngoãn rẽ ra trước mũi thuyền tiến lên, thì bây giờ cuộn sóng cao ngất lên như những bức tường để cản trở, xô đẩy chiếc thuyền, và như muốn kéo nó chìm xuống.
Những gì trước kia nâng đỡ cho cuộc sống của bạn, mà bây giờ lại nổi lên thành nan đề của bạn? Công việc, chỗ làm việc, hàng hóa, người cùng làm việc hoặc cộng tác viên, hoặc những người thân? Nan đề có thể bất thình lình nổi lên từ nhiều nguyên nhân khác nhau mà chúng ta không thể ngờ trước được.
Gió, trước kia thổi hiền hòa, thậm chí còn giúp sức cho người lái thuyền nương vào sức gió mà cho thuyền mình tiến tới, thì bây giờ đổi hướng, và không cho thuyền tiến lên theo hướng của mình nữa, thậm chí biến thành gió xoáy bẽ gãy cả cột buồm và có thể quăng đập con thuyền một cách không thương tiếc.
Những thế lực nào trong xã hội trước kia vẫn giúp đỡ bạn, hoặc có thể không giúp đỡ rõ ràng, nhưng có định hướng rõ ràng để bạn biết mà lèo lái con thuyền đời sống mình, bây giờ lại trở thành gió xoáy, đổi hướng liên tục, không có gì rõ ràng và ổn định, và như đang tập trung sức lực mà phá nát con thuyền đời bạn?
Một điều đặc biệt nữa, những con người cùng chèo thuyền, cùng một mục đích, trong lúc bão tố này, họ có hết lòng sống chết cùng bạn để chiến đấu cho con thuyền của mình không? Thông thường trong hoạn nạn người ta thể nào cũng sẽ bị cám dỗ là tìm cách đổ tội lẫn nhau, mà quên mất rằng chính lúc này là lúc cần cùng gánh vai chèo lái. Vì đằng nào thì chúng ta cũng cùng chung trên một chiếc thuyền, và ma quỉ không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nhỏ nhất nào để gây chia rẽ và gieo rắc sự oán trách bất hòa.
Trong hoạn nạn, có thể bạn đã chiến đấu hết mình và sức lực bạn đã gần cạn, và sóng gió màn đêm như chẳng bao giờ chấm dứt, lúc đó con người chúng ta dễ sa vào tâm trạng chán nản, tuyệt vọng, buông xuôi mặc cho hoàn cảnh. Chúng ta còn cảm thấy mình nhỏ bé bất lực, vô giá trị, thậm chí đến nỗi chán ghét bản thân mình.
Điều đó có phải ai cũng đã từng trải qua? Có lẽ anh chị em cũng không phải là ngoại lệ? Nếu chưa, thì đó là vì chúng ta chưa dự định hoặc chưa mong ước làm được điều gì đó thực sự có ích và có ảnh hưởng cho mọi người khác (cho gia đình, người thân, cho Hội thánh, cho anh chị em cùng đức tin và cho xã hội nói chung nữa).
Nhưng ai sợ bão thì không đi biển, ai sợ khó khăn thì không bao giờ có được thành công, và ai mà chỉ muốn cuộc đời yên ả trốn tránh nan đề thì không hầu việc được Đức Chúa Trời.
Vì thậm chí ngay cả khi bạn biết chắc là mình đang đi theo chương trình của Chúa, đang làm công việc Chúa bảo mình làm, thì không có gì đảm bảo cho bạn thoát khỏi khó khăn hoặc khủng hoảng.
Có một câu chuyện trong các sách Phúc Âm, kể lại về trường hợp đã xảy ra với các môn đồ của Chúa Jê-sus.
Chúng ta hãy cùng đọc câu chuyện này từ ba sách Phúc Âm, để có thể đọc hết các chi tiết của nó từ những góc độ khác nhau.

Ma-thi-ơ đoạn 14
22 .  Kế đó, Ngài liền hối môn đồ xuống thuyền, qua trước bờ bên kia, trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng tan đi.
23  Xong rồi, Ngài lên núi để cầu nguyện riêng; đến chiều tối, Ngài ở đó một mình.
24  Bấy giờ, thuyền đã ra giữa biển rồi, vì gió ngược, nên bị sóng vỗ.
25  Song đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Jêsus đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ.
26  Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, thì môn đồ bối rối mà nói rằng: Ay là một con ma; rồi sợ hãi mà la lên.
27  Nhưng Đức Chúa Jêsus liền phán rằng: Các ngươi hãy yên lòng; ấy là ta đây, đừng sợ!
28  Phi-e-rơ bèn thưa rằng: Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa.
29  Ngài phán rằng: Hãy lại đây! Phi-e-rơ ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Jêsus.
30  Song khi thấy gió thổi, thì Phi-e-rơ sợ hãi, hòng sụp xuống nước, bèn la lên rằng: Chúa ơi, xin cứu lấy tôi!
31  Tức thì Đức Chúa Jêsus giơ tay ra nắm lấy người, mà nói rằng: Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy?
32  Ngài cùng Phi-e-rơ lên thuyền rồi, thì gió yên lặng.
33  Các người trong thuyền bèn đến quì lạy Ngài mà nói rằng: Thầy thật là Con Đức Chúa Trời!

Tin lành theo Mác đoạn 6
45 .  Rồi Ngài liền giục môn đồ vào thuyền, qua bờ bên kia trước mình, hướng đến thành Bết-sai-đa, trong khi Ngài cho dân chúng về.
46  Ngài lìa khỏi chúng rồi, thì lên núi mà cầu nguyện.
47  Đến tối, chiếc thuyền đang ở giữa biển, còn Ngài thì ở một mình trên đất.
48  Ngài thấy môn đồ chèo khó nhọc lắm, vì gió ngược. Lối canh tư đêm ấy, Ngài đi bộ trên biển mà đến cùng môn đồ; và muốn đi trước.
49  Môn đồ thấy Ngài đi bộ trên mặt biển ngỡ là ma, nên la lên;
50  vì ai nấy đều thấy Ngài và sợ hoảng. nhưng Ngài liền nói chuyện với môn đồ và phán rằng: Hãy yên lòng, ta đây đừng sợ chi.
51  Ngài bèn bước lên thuyền với môn đồ, thì gió lặng. Môn đồ càng lấy làm lạ hơn nữa;

Tin lành theo Giăng đoạn 6
14  Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Jêsus đã làm, thì nói rằng: Người nầy thật là Đấng tiên tri phải đến thế gian.
15 .  Bấy giờ Đức Chúa Jêsus biết chúng có ý đến ép Ngài để tôn làm vua, bèn lui ở một mình trên núi.
16  Đến chiều, môn đồ xuống nơi bờ biển,
17  và vào trong một chiếc thuyền, sang thẳng bờ bên kia, hướng về thành Ca-bê-na-um. Trời chợt tối, mà Đức Chúa Jêsus còn chưa đến cùng các môn đồ.
18  Gió thổi ào ào, đến nỗi biển động dữ dội.
19  Khi các môn đồ đã chèo ra độ chừng hai mươi lăm hay là ba mươi ếch-ta-đơ, thấy Đức Chúa Jêsus đi trên mặt biển, gần tới chiếc thuyền, thì sợ hãi.
20  Nhưng Ngài phán rằng: Ay là ta đây, đừng sợ chi!
21  Bấy giờ, môn đồ muốn rước Ngài vào thuyền; tức thì chiếc thuyền đậu vào bờ, là nơi định đi.


Bây giờ, anh chị em hãy cùng hình dung bức tranh những gì đã xảy ra từ những đoạn Kinh thánh nói trên. Và cùng suy ngẫm để rút ra những bài học cho bản thân mình trong những trường hợp khủng hoảng tương tự để có được đức tin và có được phép lạ, sự giải cứu siêu nhiên của Đức Chúa Trời.© 1999-2017 Tinlanh.Ru