Giấy mời dự Giáng sinh

moidugsBạn thân mến,

Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va xin trân trọng mời bạn cùng đến chung vui ngày Lễ Giáng sinh kỷ niệm sự kiện Chúa Jê-sus hơn hai nghìn năm trước đã giáng trần để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta sẽ cùng tôn vinh Chúa và cầu nguyện cho cộng đồng với cả đất nước Việt nam, và chia xẻ niềm vui trong một chương trình văn nghệ đặc sắc của con cái Chúa.

Chúa Jê-sus yêu bạn.

Thời gian và địa điểm xin đọc trong giấy mời đi kèm.

 


tdd-giang-sinh_1

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru