Quyền phép Chúa cho đời sống mỗi người

Anh chị em thân mến

Cảm tạ Chúa là chúng ta đang được chứng kiến thời điểm Chúa thăm viếng và kêu gọi người Việt nam quay về nhận sự cứu rỗi. Chúa cũng đang khích lệ lòng con cái Chúa lâu nay được tươi mới trong niềm tin. Chúng ta cần tận dụng cơ hội này để cùng hợp tác với Chúa cho đời sống mình được biến đổi một cách kỳ diệu trong quyền phép Chúa. Rồi khi chính chúng ta thay đổi thì cộng đồng chúng ta cũng sẽ được thay đổi tốt đẹp lên. Vì người tin Chúa chính là nguồn phước cho thế gian. Và càng nhiều người tôn Chúa Jê-sus là Chúa của đời mình thì cộng đồng sẽ tìm được ơn trước mặt Đức Chúa Trời và chính quyền.

Tôi hết lòng tin tưởng rằng Chúa muốn ban ơn nhiều nữa cho đời sống anh chị em, giống như trong lời Kinh thánh:

“Quyền phép Ðức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tôn kính, khiến chúng ta biết Ðấng lấy vinh hiển và nhơn đức mà gọi chúng ta...”. (2 Phi-e-rơ 1:3)

Thứ nhất, câu Kinh thánh này bày tỏ ra ý Chúa muốn ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính.

Thứ hai, để chúng ta có thể sống thành công dư dật cả đời sống vật chất và cả đời sống tin kính, thì chúng ta phải nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời (có lẽ chúng ta ai cũng đã tìm cách tự sức mình để sống thành đạt và tin kính – để thấy là đó là điều không thể làm được trong đời thường).

Thứ ba, điểm mấu chốt ở trong câu này là biết Chúa, hay nhận biết Chúa (nhận biết là nhận biết trong lòng, dùng cách nói này để phân biệt với sự biết kiến thức chỉ có trong đầu). Để nhận được quyền phép đó của Đức Chúa Trời cho đời sống bản thân mình, chúng ta cần phải nhận biết Chúa. Tức là phải học để hiểu biết về Đức Chúa Trời, về Đấng vinh hiển mà đầy lòng nhân từ thương xót đối với chúng ta. (* xem thêm ghi chú bên dưới)

Chúa không thiên vị ai, nhưng chính mức độ nhận biết Chúa của chúng ta quyết định mức độ quyền năng Chúa trên đời sống chúng ta, giống như độ lớn của kênh dẫn quyết định lưu lượng nước chảy vậy. Càng nhận biết Chúa rõ hơn, càng vững chắc trong sự tin cậy những điều Chúa muốn ban cho mình, thì chúng ta sẽ càng nhận được thêm quyền phép Chúa ban sự chu cấp mọi mặt cho cuộc đời và cho sự tin kính (sống làm sáng danh Chúa và hầu việc Ngài có kết quả).

Với những anh chị em mới tin nhận Chúa, tôi muốn nhắc nhở rằng có cả một chân trời mới rộng mở, Chúa đang mời gọi anh chị em bước vào cuộc viễn du cùng với Ngài. Từ trước đến giờ mới chỉ biết đi tự mình dò đường cho mình, bây giờ phải học cùng đi với Chúa. Ngài sẽ dẫn anh chị em đến những đỉnh cao mới (cả tâm linh và trong đời sống) mà chúng ta chưa bao giờ dám mơ dám nghĩ đến. Ngài sẽ giúp chúng ta được tìm lại những ước mơ mà lâu nay chúng ta đã xếp xó vì mất hết hy vọng chúng sẽ được thành. Nhưng điều đối với con người là không thể, thì Đức Chúa Trời làm được.

Và tôi cũng muốn động viên những anh chị em đã tin nhận Chúa lâu nay, rằng đây là lúc cần tỉnh giấc và trỗi dậy sẵn sàng vì Chúa đang hành động và phấn hưng. Một ngày cùng hành động với Chúa trong đúng thời điểm Ngài sẽ kết quả bằng cả ngàn ngày thường (Thi thiên 84:10). Một khi gió Thánh linh thổi, hãy căng buồm của lòng mình lên, vì sức Chúa sẽ giúp chúng ta đi nhanh chóng nhẹ nhàng đúng hướng hơn nhiều so với khi chúng ta cố gắng tự chèo lái cho con thuyền của mình. Và còn một phước hạnh lớn lao không thể nào tả nổi là khi chúng ta được Chúa sử dụng, khi qua sự góp sức hầu việc Chúa của chúng ta đời sống những con người được động chạm và biến đổi, và khi chứng kiến họ vui sướng vì phước Chúa trước mắt mình, anh chị em sẽ như được cảm nhận lại xúc cảm của tình yêu ban đầu, như chính mình lại được nhận những điều đó lần đầu khi mới đến với Chúa. Chính điều này sẽ giúp nhiều anh chị em giũ bỏ được lớp bụi trần lâu nay đã phủ đầy trong lòng mình, mà lại bắt đầu một giai đoạn mới tươi mới trong ân điển Chúa.

Chúng ta cũng nhớ rằng mọi điều phước hạnh không phải từ ngoại cảnh mà đến, nhưng bắt nguồn từ chính trong lòng chúng ta, như Kinh thánh đã chỉ dạy: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.” (Châm ngôn 4:23)

Và Thi thiên 36 khẳng định đó là khi trong lòng chúng ta có Chúa ở đúng vị trí của Ngài:

7 Hỡi Ðức Chúa Trời, sự nhơn từ Chúa quí biết bao! Con cái loài người nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa.

8 Họ nhờ sự dư dật của nhà Chúa mà được thỏa nguyện; Chúa sẽ cho họ uống nước sông phước lạc của Chúa.

9 Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa; Trong ánh sáng Chúa chúng tôi thấy sự sáng.

Chỉ khi chúng ta được kết nối với Đức Chúa Trời là cội nguồn của sự sống và mọi phước hạnh, thì lòng chúng ta mới có nước sống để mà chảy. Và chúng ta cũng biết là con người có thể kết nối với Chúa Trời chỉ bằng đức tin mình. Còn đức tin thì lại phụ thuộc vào mức độ nhận biết Chúa của chúng ta.

Thí dụ, khi chúng ta nhận biết rõ ràng là ý Chúa muốn cho ta được khỏe mạnh, thì dòng sức mới từ Chúa sẽ dần đẩy lùi xa hết mọi bệnh tật, và khiến cho thân thể chúng ta đang khô hạn bỗng lại trổ hoa.

Còn khi chúng ta nhận biết chắc chắn ý Chúa muốn ban phước cho mình được thịnh vượng, chúng ta sẽ đủ đức tin mà bỏ cách nghĩ tham lam ích kỳ, để cầu nguyện và trông đợi, kiên trì làm theo Lời Chúa mà được phước hạnh bền vững lâu dài.

Nhưng, để một ý tưởng mới từ Chúa (gọi là mới là vì nó mới lạ cao hơn cách nghĩ của đời này) từ lúc anh chị em nghe được nếu muốn nó ghi sâu trong tâm trí mình đến mức đủ tin tưởng áp dụng được vào cuộc sống của mình, phải mất vài chục lần nghe. Vài chục lần, anh chị em ạ! Vì vậy việc lắng nghe Lời Chúa thường xuyên là quan trọng đến mức nào cho việc đức tin chúng ta được vững mạnh và phát triển.

Nghe, tin, còn phải làm nữa. Cách học bước đi theo đức tin tốt nhất là học trên kinh nghiệm (thậm chí sai lầm) của những anh chị em đi trước, đặc biệt là qua các tấm gương trong Kinh thánh. Học trên sai lầm của mình thì quá đắt, phải không anh chị em? Đấy cũng là một lý do nữa để thấy chúng ta phải gắn bó với Hội thánh.

Như vậy, chìa khóa cho sự tăng trưởng cho mọi mặt của cuộc sống – đó là tấm lòng luôn tìm kiếm học biết Chúa và tôn thờ Ngài, để biết cách sống và làm việc cùng với Đức Chúa Trời. Khi đó thì mọi nguồn sự sống trong lòng chúng ta sẽ không bao giờ khô cạn mà luôn đầy dẫy nước sự sống. Nhưng điều đó mỗi chúng ta chỉ có thể học và làm được khi gắn bó với Hội thánh của Ngài. Chúa lập Hội thánh trên đất này làm trụ và nền của lẽ thật, để làm công việc cứu người và chăm sóc đức tin. Lời Chúa cũng chỉ rõ rằng Hội thánh như thân thể của Đấng Christ, còn mỗi anh chị em là một chi thể, một cơ quan nhỏ bé trong cả thân thể đó (1 Cô-rinh-tô 12:12-31). Khi chi thể gắn bó với thân thể ta mới được chăm sóc, có sức sống và mới khám phá ra được ý nghĩa thực của cuộc sống mình.

Hãy đến với các buổi nhóm Hội thánh để cầu nguyện, thờ phượng, học hỏi lời Chúa và cùng tham gia vào công việc Hội thánh, Chúa sẽ ban cho anh chị em nhận biết Ngài và đức tin để nhận quyền phép Chúa cho mọi điều thuộc cho cuộc sống và sự tin kính của mình.

 

(*) Ghi chú: Có thể trong bản Kinh thánh tiếng Việt không dễ thấy rõ ngay mối liên quan giữa việc mức độ quyền phép Chúa ban cho chúng ta liên quan trực tiếp đến mức độ chúng ta nhận biết Ngài. Vì vậy anh chị em có thể tham khảo thêm câu Kinh thánh này trong các thứ tiếng khác.

Tiếng Anh bản KJV

3 According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue:

Tiếng Nga bản Синодальный

3 Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию

Tiếng Hy-lạp

3 ως παντα ημιν της θειας δυναμεως αυτου τα προς ζωην και ευσεβειαν δεδωρημενης δια της επιγνωσεως του καλεσαντος ημας δια δοξης και αρετης

 

- Ms Quốc Hùng© 1999-2017 Tinlanh.Ru