Giấy mời dự Lễ Phục sinh 15/04/2012

Giay-moi-PS-2012

Mời anh chị em gần xa đến dự Lễ Phục sinh - kỷ niệm ngày Sự Sống Lại đã chiến thắng khải hoàn, cho nhân loại niềm tin và hy vọng vĩnh hằng!

Nguyện quyền năng sự sống lại sẽ tuôn tràn tươi mới trên đời sống mỗi con cái Chúa chúng ta!© 1999-2017 Tinlanh.Ru