Đề nghị tham gia làm chứng tại BBC

Các bạn thân mến, có một đề nghị nhỏ nhưng quan trọng.

Vì BBC mới đưa ra thảo luận về chủ đề "có Thượng Đế hay không", mà chúng ta là người đã gặp Chúa, biết Chúa, thì đây là một cơ hội để chúng ta làm chứng về Chúa cho người ta. Xin lưu ý - chúng ta tham gia để làm chứng, tránh không tranh luận. Xin hãy hết sức tôn trọng những người đối thoại, hãy nhớ lại mình khi chưa tin Chúa.

http://www.bbc.co.uk/blogs/vietnamese/2009/09/nguyn-hung-theo-doi-tranh-lun.html#comments

 

Xin Đức Thánh Linh ban cho tất cả chúng ta sự khôn ngoan và những lời cần nói.

 

P.S. Lưu ý là họ có kiểm duyệt, khi tôi góp lời làm chứng của mình phải đợi mất một ngày họ mới đăng tải.© 1999-2017 Tinlanh.Ru