Nhà truyền giảng Oral Roberts về với Chúa

Nhà truyền giảng Oral Roberts, một đại sứ của Đức Chúa Trời có tầm ảnh hưởng lớn lao đến niềm tin cơ-đốc của thế kỷ 20 vừa chấm dứt cuộc hành trình của mình trên đất vào ngày 15 tháng 12 năm 2009 vừa qua, thọ 91 tuổi.

Oral Roberts sinh ngày 24 tháng Giêng năm 1918 tại bang Oklahoma. Ông thuộc những người mang sứ điệp chữa lành trở lại cho thế hệ cơ-đốc nhân hiện đại, và là người đi tiên phong trong việc truyền giảng trên đài truyền hình. Ông cũng sáng lập trường Kinh thánh hiện nay mang tên ông.

Dưới đây là một số hình ảnh về Oral Roberts trong bộ phim tài liệu về chức vụ của ông và Benny Hinn.

 

 

 

P.S. Đề nghị bạn nào có thể dành chút thời gian dịch thoát ý những lời nói trong video này và ghi xuống dưới trong mục nhận xét, để ai ko nghe được tiếng Anh có thể hiểu được. BĐH Tinlanh.Ru

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru