Tất cả những gì tôi cần biết...

Tất cả những gì tôi cần biết, tôi đã học được từ bài học chiếc tàu của Nô-ê

 

1 –  Đừng nhỡ tàu

2 – Nhớ là chúng ta cùng trên một chiếc tàu

3 – Phải có kế hoạch trước, lúc Nô-ê xây tàu còn chưa hề có mưa.

4 – Luôn giữ phong độ. Lúc 600 tuổi, có thể ai đó sẽ yêu cầu mình làm một việc gì đó thật lớn.

5 – Đừng để ý lời phê phán, chỉ cần tiếp tục làm công việc mình cần phải làm xong.

6 – Phải xây dựng tương lai mình trên nền đất cao

7 – Vì lý do an toàn, đi đâu cũng phải có đôi

8 – Tốc độ không phải lúc nào cũng là ưu điểm. Cả con rắn và con báo đều ở trên thuyền cả.

9 – Khi bị căng thẳng áp lực, hãy đi bơi một lúc.

10 – Dù cho cơn bão có thế nào, khi mình ở cùng Chúa thì bao giờ cũng có cầu vồng đợi phía trước.

 

Everything I Needed to Know, I Learned from Noah's Ark:

 

One -- Don't miss the boat.

Two -- Remember that we are all in the same boat.

Three -- Plan ahead. It wasn't raining when Noah built the Ark.

Four -- Stay fit. When you're 600 years old, someone may ask you to do something really big.

Five -- Don't listen to critics; just get on with the job that needs to be done.

Six -- Build your future on high ground.

Seven -- For safety's sake, travel in pairs.

Eight -- Speed isn't always an advantage. The snails were on board with the cheetahs.

Nine -- When you're stressed, float a while.

Ten -- No matter the storm, when you are with God, there's always a rainbow waiting.

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru